Influenzavaccination 2021

Så er det igen muligt at få gratis influenzavaccination i lægehuset fra d. 1. oktober og indtil 15. januar 2022, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Fra d. 22. oktober 2021 kan man også få influenzavaccination i klinikken, hvis man ikke tilhører en af de grupper, som får den tilbudt gratis. Vaccinationen koster da kr. 200,-

For tider og yderligere information se under menuen influenzavaccination 2021

Som noget nyt, på baggrund af situationen med covid-19, tilbydes børn i alderen 2 til og med 6 år gratis influenzavaccination i sæsonen 2021/2022. Hos de fleste børn er influenza en mild infektion, oftest med et ukompliceret forløb. Men nogle børn kan få tilstødende komplikationer i luftvejene, som f.eks. nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at barnet tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er sjældent, at børn dør af influenza.

Børn får oftere influenza og er mere smitsomme end voksne. Med vaccination af de 2 til og med 6-årige er håbet, at undgå sygdom og bekymring i familierne, samt forhindre fravær og isolation hos børn og øvrige familiemedlemmer. På grund af den særlige situation med covid-19-epidemien, tilstræbes det i denne influenzasæson, at forebygge al sygdom, der kan forebygges. Børn tilbydes også influenzavaccination, for at forebygge spredning af influenzavirus i befolkningen. Dermed beskyttes sårbare grupper og man undgår at belaste sundhedssystemet. Indtil videre gælder tilbuddet om vaccination af børn kun for influenzasæsonen 2021/2022.

Børn bliver tilbudt en influenzavaccine i form af en næsespray, hvor der sprøjtes én dosis op i hvert næsebor. Vaccinen er en levende svækket vaccine. Hvis det er første gang barnet bliver vaccineret mod influenza, skal barnet vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum.

Vaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn, og er derfor sikker at anvende til ovenævnte gruppe. Vær dog opmærksom på, at der er enkelte børn, der ikke må vaccineres med levende svækkede vacciner, og derfor skal tilbydes en anden influenzavaccine, se produktresume for Fluenz Tetra®. Den vaccine, der i år tilbydes i Danmark, har igennem en årrække været anvendt i bl.a. England og Finland. For yderligere information om influenzavaccination af børn, risikobørn og kontraindikationer for Fluenz Tetra, se Dansk Selskab for Pædiatri hjemmeside