Studerende i lægeklinikken

DER ER LÆGESTUDERENDE HOS DIN LÆGE - d 5.-9. september 2023

Din læges praksis fungerer som uddannelsessted for kommende læger. Disse studerende er halvvejs i lægestudiet, og er i denne praksis som en del af et kursus i Grundlæggende Klinik.

På dette kursus skal de studerende i gang med at tage springet fra teoretisk viden til at komme godt i gang med selve arbejdet med patienter, dvs. kommunikationen, at undersøge patienten, stille en diagnose og sammen med patienten lægge en behandlingsplan. De studerende arbejder sammen 2 og 2: De vil på skift agere læge og observere.

Efter at have talt med den lægestuderende, vil du blive undersøgt af din egen læge, mens de 2 studerende lytter med.

At deltage er naturligvis frivilligt for dig. Du kan blot sige nej, hvis du kun ønsker at tale med din læge. Hvis du siger ja, skal du skrive under på en patienttilladelse. Du kan undervejs ændre mening.

Vi håber at du vil hjælpe os med at uddanne fremtidens læger!

Med venlig hilsen

På vegne af underviserne på Afdeling for Almen Medicin ved Københavns Universitet Thomas Drivsholm, praktiserende læge, kursusleder på Almen Medicin og projektleder på kurset i Grundlæggende Klinik.

Studerende til tidlig patientkontakt

Vi deltager også i uddannelsen af de helt nystartede lægestuderende, som på deres 1. semester skal ud i lægeklinikker, hvor de skal lære om kommunikation.

I uddannelsen af lægestuderende er det vigtigt, at de studerende i 1. studieår får lejlighed til at tale med en patient, så de kan lære, hvordan sygdomme påvirker menneskers tilværelse, og hvordan sundhedsvæsenet fungerer set med patientens øjne.

Vejledning til patienten:

Din praktiserende læge har givet tilsagn om at være underviser for disse lægestuderende. Fordi du har nogle erfaringer som menneske og som patient, kan du lære studenten noget vigtigt. Nemlig hvad du gør for at holde dig rask, og hvordan sygdom påvirker dig. Du kan sikkert også fortælle noget om hvordan din familie eller omgivelser påvirkes af sygdom. Desuden kan du fortælle, hvordan du som patient oplever vores sundhedsvæsen. På denne måde bidrager du til, at studenten lærer noget om, hvordan det er at være patient, og på den måde får mulighed for at blive en god læge.

Hvis du kun har været i forbindelse med sundhedsvæsenet i forbindelse med f. eks graviditet og fødsel, uden at have været syg, har du alligevel en masse erfaringer du kan dele med studenten.

Det er meningen, at studenten skal tale med dig 3 gange over en periode på ca. 10 uger. Der er i studieplanen afsat højst 12 timer i alt til studentens samtaler med dig, men almindeligvis bruges cirka 1½ time pr. gang. Du vil få lejlighed til at videregive dine livserfaringer og dine erfaringer med sundheds- og socialvæsenet.

Hvis det passer og I begge har lyst, kan studenten eventuelt følge med dig, hvis du skal til behandling hos din læge, på ambulatorium, på socialforvaltningen eller andre steder. I skal naturligvis kun mødes, når det passer dig.

For at studenterne kan opnå større udbytte af jeres kontakt, skal din student optage nogle af jeres samtaler. Disse optagelser vil kun studenten, din læge og 5 andre studenter hos din læge komme til at høre noget af. Herefter bliver optagelsen slettet.

Studenten skal til sin opgave udvælge og afskrive et par minutter af jeres samtale. Studenten er forpligtiget til at ændre alle navne og andet i opgaven, så du ikke kan blive genkendt. Desuden har studenten skrevet under på en erklæring om tavshedspligt. Opgaven bliver kun læst af din egen læge og underviserne på Universitetet som alle har tavshedspligt. Opgaven indgår som en del af studentens eksamen.

Hvis du af en eller anden grund ønsker at afbryde kontakten med din student, har du naturligvis ret hertil. Vi beder dig da give din læge besked, og bede lægen om at orientere studenten om din beslutning, hvis du ikke selv allerede har gjort det.

Hvis der i øvrigt under din kontakt med studenten skulle opstå problemer, beder vi dig også om at kontakte din egen læge.

Med venlig hilsen Afdeling for Almen Medicin - Københavns