Klinikken lukker i sin nuværende form.

Efter moden overvejelse, har vi besluttet, at vi ikke ønsker at fortsætte med at drive lægehuset under de ramme og vilkår, som vi har. Vi har derfor varslet ophør overfor Region Sjælland, som dermed kan overtage vores ydernummer. Dette vil formentlig ske fra d. 30.11.24.

Vi ved endnu ikke hvad Region Sjælland vil gøre for at sørge for lægedækning for jer, vores patienter. Når vi bliver bekendte med dette, vil vi sørge for at melde det ud på vores hjemmeside (eller i hører fra regionen).

På grund af ophøret har flere af vores personale søgt og fået andet arbejde. Sara er stoppet i maj, sygeplejerske Mette stopper d. 1/7-24 og sygeplejerske Brith stopper d. 1/8-24.

Det kommer selvsagt til at give visse udfordringer i de sidste måneder og vi vil bede jer bære over med, at især velbehandlede patienter med kroniske sygdom -som f.eks. diabetes, KOL, stofskiftesygdom, forhøjet blodtryk osv.- muligvis ikke vil få tider til kontrol, da vi primært vil prioritere de akut syge patienter, det der kan være alvorligt og det der ikke kan vente.

Tider i denne periode gives efter princippet om "tid-samme-dag" eller følgende dag - vi tænker det er det, der vil fungere bedst når ressourcerne er begrænsede. Heldigvis får vi på lægesiden hjælp af Viktor, som er nystartet uddannelseslæge og som skal være hos os indtil den planlagte lukning i slutningen af november.

Diana og Vibeke