Ydelser og priser

For de fleste danske statsborgere er størsteparten af ydelser dækket af sygesikringen. Der er en række undtagelser, ex. en række attester, vaccinationer og lignende, som man selv skal betale for.

Når der bestilles tid til dette er det vigtigt, at der gøres opmærksom på dette ved tidsbestillingen og at der oplyses om, hvad for en attest, det drejer sig om, så sekretæren kan afsætte den fornødne tid til dette. Tid til attester kan IKKE bestilles elektronisk og vil kunne afvises, hvis ikke der er nok tid til at udfylde disse (Nogle - særligt forsikringsattester- er meget omfattende og kræver mere tid).

Gruppe 2 patienter
Alm konsultation Kr. 200,-/pr. påbegyndt
15 min + evt
tillægsydelser.
excl. moms
Vaccinationer   excl moms
Pr person (medbringer selv vaccination)  Kr. 150,-
Influenzavaccination - selvbetaler Kr. 200,-
Stivkrampe efter skade Gratis
Stivkrampe efter ønske Kr. 150,-
Lægeattester ved sygefravær
Mulighedserklæring450,-excl. moms
Friattest450,-excl. moms
Varighedserklæring450,-excl. moms
Diverse attester    
Kørekortattest + diabetesattestkr. 500,-inkl. moms
Kørekortattestkr. 450,- inkl. moms
Ansøgning om handicapskiltkr. 450,-inkl. moms
Værgemålsattest kr. 1000,- inkl. moms
Lægeattest til dokumentation for sygdom som lovlig forfald ved møde i rettenkr. 450,-inkl. moms
Lægelig udtalelse om helbredkr. 500,-inkl. moms
Politiattest dagstid (8.00-16.00)kr. 600,- inkl. moms
Jernbanepersonale - lægeattestkr. 500,-inkl. moms
Kapitalpensionsattest - livstruende sygdomkr. 450,-inkl. moms
Lægeattest ved afbestilling af rejser ved sygdomkr. 500,-inkl. moms
Lægeattest - ansøgning om dansk indfødsret/helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum/helbredsbetinget humanitær opholdstilladelsePris efter tidsforbrug, startspris kr. 1000/time, herefter 250,- kr/timeinkl. moms
Sygeforsikringen "Danmark" - Lægelig udtalelse Pris efter tidsforbrug, startspris kr. 1000/time, herefter 250,- kr/time inkl. moms
Ansøgning om enkelttilskud på medicinPris 500,- kr. inkl. moms.
Fritagelse for brug af sikkerhedssele/styrthjelm (kan afvises af læge)kr. 550,-inkl. moms

Herudover findes der en lang række andre attester, som der også vil kunne opkræves betaling for. Prisen vil blive oplyst ved tidsbestillingen.