Databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelseslov i kraft, hvilket betyder, at der er indgået en ny aftale om privatlivspolitik for patienter.

Behandling af dine personlige oplsyninger
Dine personlige oplysninger beskyttes ikke kun af klinikkens forpligtelse og høje standarder, de er også beskyttet af loven.

Vi behander kun persondata der er relevante og tilstrækkelige i forhold til vores arbejdsopgaver. Vi bruger ikke anden data end den der er nødvendige i forhold til opgaven.

Vi opbevarer personlysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage din sundhed. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

Hvis du har nogen bekymringer eller vil have flere informationer om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse mere om vores privatpolitik for patienter i en mappe der findes i papirform i klinikken.