Afhængighedsskabende medicin

Man har i folketinget besluttet at læger skal udskrive følgende produkter under et personligt fremmøde.

Smerterstillende midler af morfintypen:
Kodein, Tramadol, Morfin, Oxycodon, Fentanyl, Buprenorfin og Metadon (Ikke udtømmende).

Beroligende midler af benzodiazepintypen:
Alprazolam, Bromazepam, Chlordiazepoxid, Clobazam, Diazepam, Lorazepam, Clonazepam og Oxazepam (ikke udtømmende).

Søvninducerende midler:
Flunitrazepam, Lormetazepam, Nitrazepam, Triazolam, Zaleplon, Zolpidem og Zopiclon (ikke udtømmende).

Centralstimulerende midler:
Concerta, Equasym Depot, MedikinetMethylphenidate, Modafinil, Modiodal, Motiron, Ritalin, Strattera, Aduvanz og Attentin (ikke udtømmende).

Det betyder at man ikke længere kan ringe og bestille medicinen eller bestille over internettet.

Fremmøderne skal ske med 1-3 måneders mellemrum og foregår i vores sygeplejerskekonsultationer og mindst én gang årligt hos lægen til en revurdering af behandlingen.

Herudover vil der fremover ikke blive accepteret et merforbrug udover det aftalte på recepten. Patienten vil i et sådanne tilfælde blive mødt af et krav om udtrapning af medicinen.

I forbindelse med receptfornyelserne vil patienterne blive tilbudt udtrapning af behandlingen hvis det skønnes relevant.

Se mere på: https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=160914